دانلود فریمور دستگاه‌های میکروتیک

فریمور میکروتیک

فریم‌ورهای میکروتیک را از این پست می‌توانید دانلود کنید.

RouterOS

6.43.16 (Long-term)6.44.3 (Stable)6.45beta62 (Testing)
MIPSBECRS1xx, CRS2xx, DISC, FiberBox, hAP, hAP ac, hAP ac lite, LDF, LHG, ltAP mini, mANTBox, mAP, NetBox, NetMetal, PowerBox, PWR-Line, QRT, RB9xx, SXTsq, cAP, hEX Lite, RB4xx, wAP, BaseBox, DynaDish, RB2011, SXT, OmniTik, Groove, Metal, Sextant, RB7xx, hEX PoE
Main packageDownload دانلودDownload دانلودDownload دانلود
Extra packagesDownload دانلودDownload دانلودDownload دانلود
SMIPShAP mini, hAP lite
Main packageDownloadDownloadDownload
Extra packagesDownloadDownloadDownload
TILECCR
Main packageDownloadDownloadDownload
Extra packagesDownloadDownloadDownload
The Dude serverDownloadDownloadDownload
PPCRB3xx, RB600, RB8xx, RB1100AHx2, RB1100AH, RB1100, RB1200
Main packageDownloadDownloadDownload
Extra packagesDownloadDownloadDownload
ARMcAP ac, DISC AC, hAP ac², LDF ac, LHG ac, RB4011, SXTsq (ac series), Wireless Wire, CRS3xx, RB3011, RB1100AHx4, RB450Gx4
Main packageDownloadDownloadDownload
Extra packagesDownloadDownloadDownload
The Dude serverDownloadDownloadDownload
X86RB230, X86
Main packageDownloadDownloadDownload
Extra packagesDownloadDownloadDownload
CD ImageDownloadDownloadDownload
The Dude serverDownloadDownloadDownload
MMIPShEX (RB750Gr3), hEX S, RBMxx
Main packageDownloadDownloadDownload
Extra packagesDownloadDownloadDownload
The Dude serverDownloadDownloadDownload
GENERAL
NetinstallDownloadDownloadDownload
The Dude clientDownloadDownloadDownload
ChangelogChangelogChangelogChangelog
ChecksumMD5MD5MD5

Cloud Hosted Router

6.43.16 (Long-term)6.44.3 (Stable)6.45beta62 (Testing)
Imagesvmdk, vhdx, vdi, ova, img
VHDX imageDownloadDownloadDownload
VMDK imageDownloadDownloadDownload
VDI imageDownloadDownloadDownload
OVA templateDownloadDownload
Raw disk imageDownloadDownloadDownload
Extra packagesDownloadDownloadDownload
The Dude serverDownloadDownloadDownload
The Dude clientDownloadDownloadDownload
ChangelogChangelogChangelogChangelog
ChecksumMD5MD5MD5

همچنین همواره برای دانلود آخرین نسخه می‌توانید به سایت میکروتیک مراجعه کنید.

Mikrotik.com/download

هاست دامنه vps

دیگران این موارد را هم دیده اند

دکمه بازگشت به بالا