دانلود فریمور دستگاه‌های میکروتیک

فریمور میکروتیک

فریم‌ورهای میکروتیک را از این پست می‌توانید دانلود کنید.

RouterOS

6.43.16 (Long-term) 6.44.3 (Stable) 6.45beta62 (Testing)
MIPSBE CRS1xx, CRS2xx, DISC, FiberBox, hAP, hAP ac, hAP ac lite, LDF, LHG, ltAP mini, mANTBox, mAP, NetBox, NetMetal, PowerBox, PWR-Line, QRT, RB9xx, SXTsq, cAP, hEX Lite, RB4xx, wAP, BaseBox, DynaDish, RB2011, SXT, OmniTik, Groove, Metal, Sextant, RB7xx, hEX PoE
Main package Download دانلود Download دانلود Download دانلود
Extra packages Download دانلود Download دانلود Download دانلود
SMIPS hAP mini, hAP lite
Main package Download Download Download
Extra packages Download Download Download
TILE CCR
Main package Download Download Download
Extra packages Download Download Download
The Dude server Download Download Download
PPC RB3xx, RB600, RB8xx, RB1100AHx2, RB1100AH, RB1100, RB1200
Main package Download Download Download
Extra packages Download Download Download
ARM cAP ac, DISC AC, hAP ac², LDF ac, LHG ac, RB4011, SXTsq (ac series), Wireless Wire, CRS3xx, RB3011, RB1100AHx4, RB450Gx4
Main package Download Download Download
Extra packages Download Download Download
The Dude server Download Download Download
X86 RB230, X86
Main package Download Download Download
Extra packages Download Download Download
CD Image Download Download Download
The Dude server Download Download Download
MMIPS hEX (RB750Gr3), hEX S, RBMxx
Main package Download Download Download
Extra packages Download Download Download
The Dude server Download Download Download
GENERAL
Netinstall Download Download Download
The Dude client Download Download Download
Changelog Changelog Changelog Changelog
Checksum MD5 MD5 MD5

Cloud Hosted Router

6.43.16 (Long-term) 6.44.3 (Stable) 6.45beta62 (Testing)
Images vmdk, vhdx, vdi, ova, img
VHDX image Download Download Download
VMDK image Download Download Download
VDI image Download Download Download
OVA template Download Download
Raw disk image Download Download Download
Extra packages Download Download Download
The Dude server Download Download Download
The Dude client Download Download Download
Changelog Changelog Changelog Changelog
Checksum MD5 MD5 MD5

همچنین همواره برای دانلود آخرین نسخه می‌توانید به سایت میکروتیک مراجعه کنید.

Mikrotik.com/download

هاست دامنه vps

دیگران این موارد را هم دیده اند

دکمه بازگشت به بالا